Käyttövuorojen haku

Leinikin käyttövuoroja haetaan vuosittain huhtikuussa aina syys- ja kevätkaudeksi kerrallaan. Yksittäisiä vuoroja voi tiedustella pitkin vuotta. Vakiovuoroja haetaan hakulomakkeella.

Tilojen käyttövuoroja annetaan ensisijaisesti vantaalaisille yhdistyksille ja muille yhteisöille, joiden toiminta tukee ja edistää alueen asukkaiden terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Tilojen käyttö edellä mainittuun tarkoitukseen on pääsääntöisesti maksutonta, kun käyttäjä sitoutuu noudattamaan tilan ohjeita ja sääntöjä. 

Tilan käyttöä voi anoa maksua vastaan myös yksityistilaisuuksiin ja -kokouksiin. Vuoroja myönnetään tällaiseen tarkoitukseen vain vapaina aikoina. Maksullinen yksityistilaisuus ei voi syrjäyttää jo myönnettyä vuoroa. Yksityistilaisuuksien maksuissa noudatetaan Vantaan kaupungin kuntalaispalveluiden tilojen käyttö- ja maksuperusteita

Tilojen käyttövuorot myöntää Vantaan Järjestörinki ry.