Vantaan Järjestörinki ry

Vantaan Järjestörinki ry on vantaalaisten yhdistysten etujärjestö ja yhteistyöelin, joka toimii linkkinä vantaalaisten yhdistysten välillä ja tukee niiden yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa. 

Järjestörinki tukee yhdistysten toimintaedellytyksiä, järjestää verkostotapaamisia ja koulutuksia jäsenilleen ja tarjoaa maksuttomia kokoontumistiloja Simonkylässä Kansalaistoiminnan keskus Leinikissä. 

Vantaan Järjestörinki on monialajärjestö, jonka jäsenet ovat mm. kulttuuri-, liikunta-, maahanmuuttaja- ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, työttömien yhdistyksiä ja nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjä sekä muita aatteellisia yhdistyksiä.

Vantaan Järjestörinkiin kuuluu yli 70 yhdistystä. 

Vantaan Järjestörinki ry:n toimisto sijaitsee Kansalaistoiminnan keskus Leinikissä. Toimistomme puhelinnumero on 045 238 6367, vahtimestarin numero on 040 658 6562.