Vantaan Järjestörinki ry

Vantaan Järjestörinki ry on vantaalaisten yhdistysten etujärjestö ja yhteistyöelin, jonka jäsenet ovat mm. kulttuuri-, liikunta-, maahanmuuttaja- ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, työttömien yhdistyksiä ja nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjä sekä muita aatteellisia yhdistyksiä.

Vantaan Järjestörinkiin kuuluu yli 65 yhdistystä. 

Vantaan Järjestörinki ry:n toimisto sijaitsee Kansalaistoiminnan keskus Leinikissä. Toimistomme puhelinnumero on 045 238 6367, vahtimestarin numero on 040 658 6562.